1. เปิดบราวเซอร์สำหรับเว็บไซต์ เช่น Chrome, Internet Explorer, Firefox


  
  2. พิมพ์ URL ดังนี้ "www.smartcai.com/เลขรหัส.rar"   ดังรูป

    

    แล้วกด Enter เพื่อดาวน์โหลดไฟล์งานหลัก ไฟล์จะถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
    ตามตำแหน่งที่โปรแกรมระบุ หรือผู้ใช้กำหนดเอง


 

   3. ไปยังไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้ ในคอมพิวเตอร์

    

 

 

   4. ให้คลิกขวายังไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา แล้วเลือก Extract Here ดังรูป
         กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Winrar สำหรับเปิดไฟล์นี้ อาจใช้โปรแกรมอื่นแทน เช่น Win Zip ก็ได้

    

    แล้วจะได้ไฟล์ใหม่เพิ่มขึ้น 1 ไฟล์ ชื่อว่า goto ดังรูป

    

 

 

    5. คัดลอก (ก๊อปปี้) ไฟล์ชื่อ goto เพื่อนำไปวางในโฟล์เดอร์ชื่อ Dekdee ดังรูป
        (ตามที่ระบุไว้ในการติดตั้ง ชุด Full Package)

        

    หมายเหตุ  จะต้องคัดลอก (ก๊อปปี้) โฟล์เดอร์ชื่อ "CAI-Thai [รวม]" หรือ "English_FP"
                     ไปวางในคอมพิวเตอร์เสียก่อน

 

 

สงสัย สอบถามได้ที่  

อีเมล         : info@dekdeemedia.com
Facebook   : เด็กดีมีเดีย เชียงใหม่

1-12-2556